Bedre, billigere og lettere vikardækning

A-Klassen tilbyder et unikt og gratis redskab til den daglige vikardækning på folke- og privatskoler, hvor skolerne sparer både tid og penge på administration og vikarbudget. A-Klassen sørger for at stille kvalificerede vikarer til rådighed og står samtidig for alt administrativt arbejde.

Udtalelser fra skoler

Skoleåret 2019/2020

0

Lektioner

100%

Dækket

Fordele for skolerne

Let og hurtigt for vikarlæggeren

Vikarlæggeren booker om morgenen de nødvendige vikarer igennem vores booking system. Det kræver meget få klik, og vikarlæggeren slipper for forgæves opkald.

Sparer administrativ tid

Vi står for at rekruttere vikarerne, hente attester, køre løn mv., hvilket sparer skolen for utrolig mange administrative timer.

Kvalitative vikarer

Vi har individuelle samtaler med alle vikarer. Udover det modtager vikarerne undervisning i klasserumsledelse og konflikthåndtering, før de bliver sendt ud i klasseværelset.

Gratis redskab

Ved brug af A-Klassen kan de fleste skoler spare penge, hver gang der er brug for en vikar. Vores nuværende samarbejdspartnere sparer en betydelig del på vikarbudgettet hver måned, hvilket frigiver midler til andre vigtige områder.

 • Skolen sparer penge

  Ved brug af A-Klassen kan de fleste skoler spare penge, hver gang der er brug for en vikar. Vores nuværende samarbejdspartnere sparer en betydelig del på vikarbudgettet hver måned, hvilket frigiver midler til andre og vigtigere ting. Skolerne skal desuden ikke betale for vikarernes mellemtimer, mens der ligeledes er indregnet feriepenge og diverse tillæg. Størrelsen på besparelsen vil afhænge af den nuværende lønnningsform.

 • Sparer administrativ tid

  I en normal skoledag, er der mange opgaver, der skal løses, men hvor tiden er knap og ressourcerne begrænset. A-Klassen vil hjælpe med, at skolerne mindsker tidsforbruget inden for vikardækningen, så man i stedet kan bruge tiden på skolens andre kerneopgaver.  A-Klassen sørger for at rekruttere vikarer, afholde samtaler, indhente attester og køre løn. Skolen modtager blot en faktura hver måned for periodens vikarforbrug.

 • Skolen får bedre vikarer

  Alle vikarer, der bliver sendt ud af A-Klassen, har været til jobsamtale og er derved blevet godkendt. Som vikar hos os, har man endvidere modtaget et pædagogisk forløb med fokus på konflikthåndtering og klasserumsledelse, så vikarerne er klædt bedst muligt på til opgaven. I dagligdagen er A-Klassen i tæt kontakt med de forskellige vikarer (og skolerne), så vi sikrer os, at alle parter er tilfredse.

 • Gør vikarlæggerens job lettere

  Vikarlæggerens opgave vil blive lettere og mere effektiv ved brug af A-Klassen. Vikarlæggeren vil få adgang til vores bookingsystem hvorfra vedkommende kan booke de nødvendige vikarer. A-Klassen sørger for, at der altid stilles nok vikarer til rådighed, hvorfor vikarlæggerne slipper for at ringe forgæves rundt om morgenen. Så snart man har booket en vikar via bookingsystemet, er det A-Klassens ansvar, at vikaren møder op i god tid på det pågældende sted.

Hvad tilbyder A-Klassen?

A-Klassen tilbyder et unikt redskab til den daglige vikardækning på folke- og privatskoler! Med en baggrund som skolelærere og vikardækkere ved vi, hvor vanskeligt tidskrævende, det kan være at sørge for kvalificerede vikarer til skolehverdagen.

Vi tilbyder et gratis redskab, hvor skolen sparer både tid og penge på administration og vikarbudget.

A-klassen har som den vigtigste opgave at stille kvalificerede vikarer til rådighed – uanset antal. Alle vores vikarer har været til jobsamtale samt gennemgået et pædagogisk grundforløb. Vi indhenter attester og sørger for løn til vikarerne. Det eneste skolen skal gøre er at booke vikarer og betale én faktura hver måned.

Skolen booker vikarer gennem vores bookingsystem, som er nemt og enkelt, hvorefter tiden kan bruges på andre vigtige gøremål.

Skolerne har endvidere mulighed for at tilknytte egne vikarer gennem vores system, så man derved kan beholde sine eksisterende vikarer.

Bookingsystem

Vikarlæggerens opgave vil blive lettere og mere effektiv ved brug af A-Klassen. Vikarlæggeren vil få adgang til vores bookingsystem hvorfra vedkommende kan booke de nødvendige vikarer. A-Klassen sørger for, at der altid stilles nok vikarer til rådighed, hvorfor vikarlæggerne slipper for at ringe forgæves rundt om morgenen. Så snart man har booket en vikar via bookingsystemet, er det A-Klassens ansvar, at vikaren møder op i god tid på det pågældende sted.

 • Se en oversigt over vikarforbrug pr. måned
 • Rette og slette bookinger
 • Booke vikarer frem i tiden og booke faste vikarer over længere tid
 • Se en komplet liste over tilknyttede vikarer
 • Tilføje egne vikarer

A-Klassens Bookingsystem ©

Book et uforpligtende møde

Book et uforpligtende og uformelt møde, hvor vi kan forklare om vores koncept og hvad vi kan tilbyde Jeres skole. Det kan enten foregå over telefonen eller personligt.

Om A-Klassen

Vi er kort fortalt en virksomhed, som har fokus på at skabe bedre rammer for folkeskolerne i forbindelse med brugen af lærervikarer. Vores primære formål er at lette skolernes administrative opgaver samt tilbyde en økonomisk besparelse ved brug af vores virksomhed.

Alle vores nuværende skoler er en særdeles stor tilfredshed med vores samarbejde og en lettere dagligdag, som har frigivet dem tid til de mange andre opgaver skoledagen byder på. Vi har endnu ikke oplevet at en skole har opsagt samarbejdet med os.

Vi er uddannede lærere og har været i ”marken” i mange år, så vi ved hvor svært og frustrerende vikardækningen kan være i en travl hverdag! Vi har derfor brugt vores store erfaring til at udforme et produkt, der vil lette skolens daglige arbejde inden for vikarområdet.

Lasse Damgaard
Skolelærer

Thomas Risager
Skolelærer

Asger Ravn
IT-ansvarlig

Kontakt os

Skriv til os