Undersøgelse af vikarbehov

Vi kæmper for at der kommer mere fokus på vikardækningen i folkeskolen, og højne kvaliteten. I led med dettte, vil vi gerne afdække behovet for ændringer på området og forstå, hvordan I som skoler håndterer vikardækningen i dag. Derfor vil det være en stor hjælp, hvis du vil udfylde spørgsmålene nedenfor. Hvis du har lyst til at modtage resultaterne, deler vi gerne resultaterne når undersøgelsen er færdig. 

  Vikarlæggeren

  Hvilken funktion varetager vikarlæggeren i skolehverdagen

  Har vikarlæggeren frivilligt valgt at varetage opgaven?


  Rekruttering

  Har jeres skole en fast struktur omkring vikarrekruttering ved opstart af året?

  Har jeres skole en fast struktur til vikarrekrutteringen ved skoleårets opstart?

  Har jeres skole en fast struktur ved vikarrekruttering i løbet af året?

  Oplever I ofte mangel på vikarer?

  Oplever I, at det er svært at holde på de gode vikarerne pga. for få timer?

  Hvor stor en del af vikarerne har en kvalifikationsgivende uddannelse, eller er under uddannelse til dette?

  Har I svært ved at få “gode” vikarer?

  Har skolen fokus på opkvalificering af jeres lærervikarer?  Administration

  Giver vikardækningen til tider, frustrationer i hverdagen?

  Hvor mange timer om måneden bruger I i gennemsnit på vikardækning?

  Hvilke ting vil du mene, kunne forbedre vikardækningen yderligere?


  Modtagelse af resultat

  Hvis du ønsker at modtage resultatet af vores undersøgelse, kan du skrive dine oplysninger nedenfor. Det er helt frivilligt!


  Undersøgelsen vil blive behandlet i henhold til GDPR, og du skriver dig ikke på nogen nyhedsbrevslister ved udfyldelse af oplysninger


  Kontakt os

  Book et uforpligtende møde

  A-Klassen IvS
  Kollemortenvej 88, 7323 Give
  mail@aklassen.dk
  CVR: 39511185

  Book et uforpligtende og uformelt møde, hvor vi kan forklare om vores koncept og hvad vi kan tilbyde Jeres skole. Det kan enten foregå over telefonen eller personligt.